Boozhoo! / Hallo! Den største OJIBWA - ENGELSK og ENGELSK - OJIBWA ordbøker online. Biindigen! / Velkommen!
Gimiigwechwigom Anishinaabemoyan! Vi takker alle for at du snakket Anishinaabemowin!

Ojibwa er et algisk språk som tales av ojibwaindianerne i det nordlige USA og sørvestlige Canada. Det har inntil 50 000 talere av en totalbefolkning på ca 200 000, og er dermed et av de større indianerspråkene i USA, og det største i gruppen av algonkinske språk. Sentrale dialekter er ojibwa (chippewa), algonkinsk, saulteaux og ottawa.

Ojibwa, ojibwe eller chippewa er en algonkinspråklig indianerstamme som utgjør den tredje største gruppen av de overlevende nordamerikanske urbefolkningene nord for Mexico. Ifølge USAs Bureau of the Census var ojibwa i 2000 den femte største gruppen av urinnvånere i USA, med 149 669 personer. I Canada finnes det ytterligere ca. 76 000.

OVERSETT OJIBWA er tilgjengelig på 7 språk.
Engelsk - ojibwa ordbok har mer enn 6000 ord. Ojibwa - engelsk ordbok har også omtrent 12 000 ord. De vokser begge, og du kan hjelpe oss med å sende forslagene dine.
Gimiigwechiwendaamin omaa mawadishiweyang noongom miinawaa bagosendamang wii nagadawendamang weweni (Anishinaabemowin). Gmigwechwendamen zhote mawjeshnoygo ngom mine begosendemgo e-wi negedewendemgo wewene (Neshnabemwen). Vi er takknemlige for å være her sammen i dag, og vi håper å vurdere ting nøye på en god måte (Norsk).

Online ordbøker